Српски Srpski English

Login

Login

Search
Find us on

Support

Друго

In processNumber of supporters so far: 0

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost

Nedelja parlamentarizma

Law, advocacy and policies
25. 10. 2015.

Target group

General population

Short description of the project

Nedelja parlamentarizma predstavlja seriju događaja koji za cilj imaju bolje povezivanje i upoznavanje građana i građanki Srbije sa radom Narodne skupštine. Osnovna ideja ovog koncepta nastalog po ugledu na Nedelju parlamentarizma koju je razvio parlament Velike Britanije, jeste da serijom različitih događaja otvori prostor za debatu o učešću građana u demokratskim procesima, značaju otvorenosti parlamenta kao institucije, kao i različitim načinima komunikacije između građana i njihovih direktno izabranih predstavnika. Nedelja parlanterizma će se održati od 19. do 25. oktobra 2015. godine.

How can you support the project

Možete postati partner Nedelje parlamentarizma, uključiti se u raspravu o parlamentarnoj demokratiji i organizovati svoje događaje tokom same Nedelje

Support the project