Српски Srpski English

Login

Login

Search
Find us on

Events

U UIPS-u održano savetovanje "Mere bezbednosti i zdravlja na radu u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom"

10. 05. 2018.

Author: Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije

10. maja 2018. godine Marina Furtula v.d.direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, sa svojom saradnicom Mirom Božić, za predstavnike preduze

U UIPS-u održano savetovanje "Mere bezbednosti i zdravlja na radu u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom"

10. maja 2018. godine Marina Furtula v.d.direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, sa svojom saradnicom Mirom Božić, za predstavnike preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom su održale savetovanje "Mere bezbednosti i zdravlja na radu u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom".

Posebna pažnja bila je posvećena preciznijem i sadržajnijem planiranju obuka iz ove oblasti, sa posebnim osvrtom na značaj praktičnog rada sa osobama sa invaliditetom koje se nalaze na obukama ili su zaposlene u ovim preduzećima.

If you wish to report inappropriate content please contact the administrator.

comments

No comments

Send comment

To post comments you must login

or