Српски Srpski English

Login

Login

Search
Find us on

Events

U UIPS-u održano Psihoedukativno predavanje o nasilju nad ženama i osobama sa invaliditetom

25. 04. 2018.

Author: Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije

Boris Telečki, dipl. psiholog je u UIPS-u, 25. aprila 2018. godine, za stručna lica koja se u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljava

U UIPS-u održano Psihoedukativno predavanje o nasilju nad ženama i osobama sa invaliditetom

Boris Telečki, dipl. psiholog je u UIPS-u, 25. aprila 2018. godine, za stručna lica koja se u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom - članovima udruženja održao Psihoedukativno predavanje o nasilju nad ženama i osobama sa invaliditetom.

Učesnici su se upoznali sa oblicima i vrstama nasilja, kao i sa psihološkim posledicama nasilja, ali i sa načinima prepoznavanja i načinima borbe protiv nasilja, zakonskim okvirom moguće zaštite i institucijama koje su im na raspolaganju. 

If you wish to report inappropriate content please contact the administrator.

comments

No comments

Send comment

To post comments you must login

or